Vi vant stort anbud på fødesenger til Kvinneklinikken i Helse Bergen

Helse Bergen HF er i gang med byggetrinn 2 av nytt Barne- og Ungdomssjukehus (BUS 2). Det er planlagt at Kvinneklinikken skal flytte inn i dette sykehuset sammen med Barneklinikken når det står innflyttingsklart i 2023. Når disse to avdelingene samlokaliseres, vil omsorgen for både friske og syke … Les mer omVi vant stort anbud på fødesenger til Kvinneklinikken i Helse Bergen