Hamar Næringspark Trehørningen

Togemo flytter til mer tilpassede og moderne lokaler. Flyttingen skjer i disse dager (medio mars 2019), og offisiell flyttedato er tirsdag 19. mars.

Vi flytter inn som leietagere i et nyoppsatt bygg som ligger i Hamar Næringspark Trehørningen. Vår nye adresse blir:

Togemo AS
Hamar Næringspark Trehørningen
Halsetsvea 18
2320 FURNES

Grunnet flyttingen ber vi om forståelse for noe redusert drift i uke 12.

Fra tidligere i byggeprosessen.
Fra tidligere i byggeprosessen.