Togemos videoside

Velkommen til vår videoside. Her presenterer vi videomateriale for informasjon, veiledning og rådgiving. Vår introduksjonsvideo ligger øverst (rett under denne teksten). Merk deg at denne websiden er en dynamisk side, hvor vi legger ut nye videoer etter hvert som de produseres.

I fanene lenger ned på siden velger man den kategori produkt man er interessert i. Da vil alle videoer i aktuell kategori vises nederst. Det store bildet viser den videoen man velger.