Helse Bergen HF er i gang med byggetrinn 2 av nytt Barne- og Ungdomssjukehus (BUS 2). Det er planlagt at Kvinneklinikken skal flytte inn i dette sykehuset sammen med Barneklinikken når det står innflyttingsklart i 2023. Når disse to avdelingene samlokaliseres, vil omsorgen for både friske og syke barn være samlet i èn bygning. Nyfødte barn som trenger ekstra oppfølging, eller syke mødre som trenger ekstra overvåkning, vil kunne få dette uten å bli atskilt i 2 ulike avdelinger og bygninger.

I denne sammenheng skal det investeres i nye fødesenger i perioden fram til 2023, og Togemo har nylig vunnet dette anbudet. Vi skal altså levere hele 26 fødesenger i perioden fra i dag og fem år fram i tid.

Affinity 4

Sengen som skal leveres er den mest solgte fødeseng på verdensbasis, Hill-Roms Affinity 4, se bildet ovenfor. Denne kommer i fire modeller, og du kan lese mer om sengen her. Sengen som skal leveres i Bergen er modell 500 som har såkalt Lift-off-løsning i fotenden, en avtakbar fotseksjon med luftjusteringsmuligheter i sete- og ryggdelen. Denne modellen er vår aller mest populære.

Per dags dato har vi levert snaut 100 fødesenger til diverse sykehus i Norge. Disse er fordelt ved sykehusene i Elverum, Gjøvik og Lillehammer i Innlandet samt ved Haukeland, Voss, Stavanger, Kristiansand, Flekkefjord, Ringerike, Skien, Tønsberg, Volda, Ålesund, Namsos, Molde, Orkdal, Mo i Rana, Stokmarknes, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø og Hammerfest.