Intensivseng - Progressa bed system

Vi kan med glede informere om at vi har vunnet flere anbud i løpet av de siste månedene, og nå sist ut et anbud på intensiv- og intermediære senger ved Ahus. Dette dreier seg da om intensivsengen Progressa samt intermediærsengen Accella.

Før jul fikk vi også gevinst i et anbud på fødesenger ved Nye Østfold sykehus, Affinity 4 – modell 500. Tidligere samme måned vant vi også en leveranse på sengesystem Pearls ved sykehuset i Skien, og rett før dette igjen fikk vi også levere en tungvekts-intensivseng Compella ved Ahus.

Yippi!