Intensivseng - Progressa bed system
Togemo har vunnet anbud på leveranse av 19 intensivsenger av typen Progressa (se store bildet ovenfor) samt en tungvektsseng av typen Compella (se bildet nederst). Sengene skal leveres til den nye A-fløya ved universitetssykehuset i Tromsø.

Vi vil rette en stor og ydmyk takk for tilliten vi blir vist med dette, og så feirer vi litt i tillegg.

Compella