Historie

Togemo ble etablert på Hamar i 1990 under navnet Togemo Medical Supply AS og har spesialisert seg på leveranser til Helsesektoren. Vi har gjennom mange år utviklet høy kompetanse innen områdene ligge-/trykksår (antidecubitus), posisjoneringshjelpemidler, trykkavlastnings-madrasser og avanserte sykehussenger. Sommeren 2014 endret vi navn til Togemo AS.

Togemo har deltatt i flere forskningsprosjekter og har utviklet kvalitetssikringssystemet PROLAK.

Togemo er medlem av
Leverandørforeningen for Helsesektoren og våre produkter er registrert i Utstyrsregisteret.

Kontakt oss dersom du ønsker rådgiving eller dersom du ønsker demo/utprøving eller tilpasning av våre produkter. Forutsatt at vår timeplan tillatter det så kommer vi også "hjem" til deg ved behov.

Togemo AS - info
Org nr: 966 134 054 MVA
Tollkredittnummer: 35816-82
EORI nr: SE4441740166
Bank: Nordea Bank Norge ASA
Bankkonto: 6161 05 29282
IBAN: NO47 6161 05 29282
SWIFT: NDEANOKK

Telefon:   (+47) 62 52 62 72
Telefaks:   (+47) 62 52 12 11
E-post:   post@togemo.no

Post- og besøksadresse:
Birkebeinervegen 21
2316  Hamar
Våre ansatte - klikk på aktuelt bilde for mer info
Tore Tomter, styreleder og rådgiver
Tlf 918 94 495, E-post tore@togemo.no
Tore er grunnlegger av bedriften og har bakgrunn som sykepleier. Han har i mange år arbeidet med sår og sårbehandling, og utstyr for å forebygge utvikling av ligge- og trykksår.

Tore er firmaets kompetanseperson innen sykehussenger, madrasser og posisjoneringsarbeid.

 

Tlf 918 94 495, E-post tore@togemo.no
Michael Bjerke, Daglig leder
Tlf 404 96 673, E-post michael@togemo.no

Michael har bakgrunn fra Forsvaret hvor han har jobbet i Vernepliktsverket i over 10 år. I tillegg har han vært sportslig administrativt ansvarlig for Storhamar Dragons ishockey i 2 år.

Michael har lederutdanning fra Forsvaret i Hærens Sanitet samt 3-årig idrettsutdanning på høgskolenivå. Han er firmaets administrativt ansvarlige.

Tlf 404 96 673, E-post michael@togemo.no
Øystein Karstensen, Teknisk leder
Tlf (+47) 987 65 800, E-post oystein@togemo.no

Øystein var tidligere innleid servicetekniker fra firmaet Real-Tech, og han er fra 1. januar 2013 fast ansatt i Togemo som teknisk leder. Øystein ivaretar hovedsaklig all service på våre produkter samt at han også vil bidra på andre områder i bedriften.

Øystein er sertifisert på alle våre Hill-Rom produkter.

Tlf (+47) 987 65 800, E-post oystein@togemo.no
Anne Bjørnstad Tomter, Renholdsarbeider

Anne ivaretar renholdet i våre kontorlokaler på Hamar.

Togemo AB - vårt søsterselskap i Sverige
Ingela Nyström, Produkt- og markedssjef
Tlf (+46) (0)722-19 59 69, E-post ingela@togemo.se

Ingela har en bred kunnskapsbase fra arbeid innen helsesektoren. Hun har som selger av posisjoneringsputer, sitteputer, rullestoler og barnehjelpemidler utdannet flertallet av Sveriges hjelpemiddelkonsulenter og arbeidsterapeuter.

Som produkt- og markedsansvarlig i Norden for avanserte trykkavlastningsmadrasser og sengesystem har hun utdannet personal innen institusjonsmarkedet og hjemmebasert omsorg. Ingela har også vært kursleder ved sår- og sittesymposium.

Utdanning; førskolelærer, anstaltspedagog, fysioterapeut og Key account Manager

Tlf (+46) (0)722-19 59 69, E-post ingela@togemo.se
Magnus Larsson-Auna, Kund- och Logistikchef
Tlf. (+46) (0)722-195 979, epost magnus@togemo.se

Magnus har en bred kunskapsbas från arbete inom lager, logistik och ekonomi. Han har som gruppledare inom ABB ansvarat för små och stora personalgrupper upp till 80 personer. Magnus har även haft konsultuppdrag inom lager, logistik och service. Har Högskoleutbildning inom ekonomi.

Tlf. (+46) (0)722-195 979, epost magnus@togemo.se
Service

Vi utfører service på våre senger og madrasser, både i garantitiden og eventuelt etter at denne har gått ut. Ta kontakt med oss for eventuell serviceavtale.